Kirchberg, den 24.06.2023

Protokoll

Schützenkönig / Schützenkönigin Schießen 2023 SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg

 

Name

Vorname

Bester Teiler

Platzierung

Polster

Sören

112,8

König

Möckel

Rico

613,9

1.Ritter

Stemmler

Illko

725,2

2.Ritter

Schumann

Steffen

765,4

4.

Polster

Helmut

912,4

5.

Landenberg

Robby

1010,5

6.

Fritsch

Jens

1195,2

7.

Schmidt

Michael

1332,9

8.

Münch

Karsten

1345,1

9.

Köhler

Silvio

1502,7

10.

Junghänel

Reiner

1917,6

11.

Schulze

Jonny

1983,3

12.

Muhr

Werner

2048,7

13.

Badura

Sascha

2463

14.

Günther

Christian

2472

15.

Draheim

Wolfgang

2602,2

16.

Köhler

Sabrina

2652,9

17.

Göschel

Stefan

3098

18.

Block

Chris

3419

19.

 

 

Außer Wertung

 

Fritsch

Teresa

1253,8

 

Jonny Schulze

Sportleiter SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg


Kirchberg, den 11.06.2022

Protokoll

Schützenkönig / Schützenkönigin Schießen 2022 SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg 

 

Name

Vorname

Bester Teiler

Platzierung

Hüfner

Stephan

405,3

König

Block

Chris

487,6

1.Prinzessin

Landenberg

Robby

602,2

2.Ritter

Weißenfels

Klaus

840,3

4.

Münch

Karsten

861,3

5.

Schmidt

Michael

914

6.

Block

Wolfger

1038,8

7.

Stemmler

Christina

1056

8.

Riedel

Prof. Dr. Gunter

1271,6

9.

Schulze

Jonny

1293,2

10.

Polster

Sören

1315,5

11.

Junghänel

Reiner

1364,9

12.

Stemmler

Ilko

1704,4

13.

Draheim

Wolfgang

1794,8

14.

Polster

Helmut

1939,8

15.

Reisig

Roland

2101,7

16.

Heyne

Matthias

2357,9

17.

Silvio

Köhler

2413

18.

Möckel

Rico

3211,5

19.

Jonny Schulze

Sportleiter SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg


 

Kirchberg, den 18.09.2021

Protokoll

Schützenkönig / Schützenkönigin Schießen 2021 SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg 

 

Name

Vorname

Bester Teiler

Platzierung

Block

Chris

465,5

Königin

Polster

Sören

470,5

1.Ritter

Hüfner

Stephan

507,3

2.Ritter

Fritsch

Jens

612,7

4.

Reißig

Roland

647,3

5.

Schumann

Steffen

655,4

6.

Heyne

Matthias

739

7.

Schulze

Jonny

879,1

8.

Köhler

Silvio

971,3

9.

Schmidt

Michael

1052,4

10.

Köhler

Sabrina

1099,6

11.

Landenberg

Robby

1158,7

12.

Polster

Helmut

1165,5

13.

Göschel

Stefan

1279

14.

Günther

Christian

1315,8

15.

Häberer

Mario

1604,3

16.

Draheim

Wolfgang

1793,9

17.

Münch

Karsten

2264,3

18.

Junghänel

Reiner

2909,8

19.

Stemmler

Illko

3514

20.

Brock

Wolfgang

3821

21.

Boller

Christoph

F

22.

Silvio Köhler

Sportleiter SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg


 

Kirchberg, den 10./11.09.2020

Protokoll

Schützenkönig Schießen 2020 SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg 

 

Name

Vorname

Bester Teiler

Platzierung

Polster

Sören

859

König

Hüfner

Stephan

939,2

1.Ritter

Göschel

Stefan

943,3

2.Ritter

Schulze

Jonny

955

4.

Schmidt

Michael

975,3

5.

Polster

Helmut

1099,4

6.

Köhler

Sabrina

1111,6

7.

Landenberg

Robby

1177,1

8.

Draheim

Wolfgang

1212,9

9.

Köhler

Silvio

1369,6

10.

Stemmler

Illko

1428,1

11.

Schmidt

Henri

1574,8

12.

Münch

Karsten

1758,4

13.

Häberer

Mario

1790,6

14.

Fickert

Günther

1835,1

15.

Schumann

Steffen

1853,1

16.

Boller

Christoph

1934,2

17.

Pursche

Volkmar

2041

18.

Günther

Christian

2085,6

19.

Reißig

Roland

2224,9

20.

Riedel

Gunter

2283,4

21.

Muhr

Werner

2427,6

22.

Braß

Eric

3008,2

23.

Zordel

Dieter

3662

24.

Heyne

Matthias

3954,7

25.

Müller

Norbert

4115,8

26.

Riedel

Walter

6276

27.

Silvio Köhler

Sportleiter SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg


 

Kirchberg, den 05./06.07.2019

Protokoll

Schützenkönig Schießen 2019 SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg 

 

Name

Vorname

Bester Teiler

Platzierung

Schulze

Jonny

332,7

König

Schumann

Steffen

421,9

1.Ritter

Schmidt

Michael

519,7

2.Ritter

Köhler

Silvio

711,8

4.

Riedel

Gunter

786,1

5.

Draheim

Wolfgang

1117,5

6.

Heyne

Matthias

1162,1

7.

Reißig

Roland

1266,8

8.

Gündel

Ronald

1306,5

9.

Block

Chris

1516,4

10.

Günther

Christian

1561,6

11.

Häberer

Mario

1674,6

12.

Göschel

Stefan

1710,8

13.

Landenberg

Robby

1751,4

14.

Köhler

Sabrina

1775,4

15.

Polster

Helmut

1776,2

16.

Riedel

Michael

2007,5

17.

Polster

Sören

2103,1

18.

Hüfner

Stephan

2130,8

19.

Jünghänel

Reiner

2311,6

20.

Stemmler

Illko

2342,6

21.

Münch

Karsten

2419,9

22.

Zordel

Dieter

2454,8

23.

Riedel

Uwe

3332,5

24.

Müller

Norbert

3481,6

25.

Metzner

Gunter

4755,4

26.

Dittrich

Jens

5110,6

27.

Fickert

Günther

24441,2

28.

Silvio Köhler

Sportleiter SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg


Protokoll

Schützenkönig Schießen 2018 SV-Rödelbachtal 1990 e.V.

 

Name

Vorname

Bester Teiler

    Platzierung

Polster

Sören

408,1

König

Göschel

Stefan

431,9

1.Ritter

Schmidt

Michael

514,1

2. Ritter

Draheim

Wolfgang

782,9

4.

Köhler

Sabrina

840,1

5.

Gündel

Ronald

901,2

6.

Landenberg

Robby

984,2

7.

Schulze

Jonny

1153

8.

Polster

Helmut

1199,3

9.

Heyne

Matthias

1354

10.

Wagner

Ronny

1400

11.

Muhr

Werner

1517,2

12.

Boller

Christoph

1617

13.

Köhler

Silvio

1906

14.

Junghänel

Reiner

2087,1

15.

Hüfner

Stephan

2087,3

16.

Pursche

Volkmar

2126,5

17.

Vogel

Christian

2301,6

18.

Günther

Christian

2324,7

19.

Bruns

Michael

2435,2

20.

Fritsch

Jens

2622,6

21.

Riedel

Uwe

2787,6

22.

Metzner

Gunter

2930,2

23.

Freitag

Falk

2945,2

24.

Münch

Karsten

2973,8

25.

Zordel

Dieter

3372,2

26.


Kirchberg, den 24.06.2017

 

Protokoll 

Königsschießen 2017 SV-Rödelbachtal 1990 e.V.Kirchberg

 

Name

Vorname

Bester Teiler

    Platzierung

Köhler

Silvio

      174,3

        König

Landenberg

Robby

      241,7

       1.Ritter

Polster

Helmut

      686,6

       2. Ritter

Planitzer

Hans-Jörg

      696,7

       4.

Göschel

Stefan

      777,7

       5.

Draheim

Wolfgang

      783,7

       6.

Brock

Wolfgang

    1098,8

       7.

Pursche

Volkmar

    1203,6

       8.

Köhler

Sabrina

    1275,8

       9.

Boller

Christoph

    1381,3

     10.

Hüfner

Stephan

    1471,5

     11.

Münch

Karsten

    1485,4

     12.

Schulze

Jonny

    1486,6

     13.

Unger

Thomas

    2281,9

     14.

Schmidt

Michael

    3051,3

     15.

Günther

Christian

    3192,8

     16.

Freitag

Falk

    4954,3

     17.

Draheim

Sportleiter SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg


Kirchberg,den 02.04.2016 

Protokoll

Schützenkönig Schießen 2016 SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg

 

Name

Vorname

 Bester Teiler

  Platzierung

Draheim

Wolfgang

       304,1

      König

Köhler

Silvio

       413,4

    1.Ritter

Riedel

Gunter

       516,5

    2.Ritter

Schulze

Jonny

       720,1

          4.

Pursche

Volkmar

       856,7

          5.

Göschel

Stefan

     1108,1

          6.

Heyne

Matthias

     1154,4

          7.

Schmidt

Michael

     1205,9

          8.

Bruns

Michael

     1278,8

          9.

Köhler

Sabrina

     1395,9

        10.

Münch

Karsten

     1406,8

        11.

Boller

Christoph

     1575,9

        12.

Möckel

Rico

     1933,8

        13.

Landenberg

Robby

     2075,6

        14.

Polster

Helmut

     2215,5

        15.

Unger

Thomas

     2289,4

        16.

Hüfner

Stephan

     2455,1

        17.

Riedel

Uwe

     2620,6

        18.

Riedel

Michael

     3016,4

        19.

Freitag

Falk

     4587,7

        20.

Draheim

 Sportleiter SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg


Kirchberg, den 11.04.15

Protokoll

Königsschießen 2015 SV-Rödelbachtal 1990 e.V.Kirchberg

 

Name

 Vorname

Bester Teiler

Platzierung

Riedel

Gunter

328,2

König

Heyne

Matthias

455,3

1.Ritter

Schmidt

Michael

472,3

2.Ritter

Polster

Helmut

592,9

 

Häberer

Thomas

758,9

 

Draheim

Wolfgang

933,9

 

Schulze

Jonny

1081,5

 

Polster

Sören

1310,3

 

Häberer

Mario

1426,1

 

Junghänel

Rainer

1574,6

 

Brock

Wolfgang

1576,2

 

Schmidt

Henri

1849,9

 

Göschel

Stefan

2097,9

 

Wagner

Ronny

2141,6

 

Freitag

Falk

2662,8

 

Planitzer

Hans-Jörg

2788,8

 

Bruns

Michael

2973

 

Günther

Christian

3301,1

 

Wagner

Klaus

3601,5

 

Fickert

Günter

0

 

Draheim

Sportleiter SV-Rödelbachtal 1990 e.V.Kirchberg


Kirchberg, den 05.04.2014

 

Protokoll 

Schützenkönig Schießen 2014 SV-Rödelbachtal 1990 e.V.Kirchberg 

 

Name

Vorname

       Bester Teiler

     Platzierung

Bruns

Michael

406,6

1.

Gerisch

Dietmar

543,1

2.

Schulze

Jonny

564

3.

Möckel

Rico

717,2

4.

Muhr

Werner

767,2

5.

Göschel

Stefan

810,4

6.

Polster

Helmut

989,5

7.

Draheim

Wolfgang

1097,9

8.

Riedel

Michael

1188,3

9.

Freitag

Falk

1304,7

10.

Heyne

Matthias

1333,6

11.

Wagner

Klaus

1669

12.

Boller

Christoph

1851

13.

Riedel

Gunter

1939,3

14.

Häberer

Mario

1966

15.

Riedel

Uwe

1975,6

16.

Günther

Christian

2469

17.

Hüfner

Stephan

2978,6

18.

Münch

Karsten

3715,6

19.

Brock

Wolfgang

4252,7

20.

Schürer

Berthold

5406

21.

Riedel

Walter

17028

22.

 

     Draheim

     Sportleiter SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg


Königsschießen 2013 SV-Rödelbachtal 1990 e.V. Kirchberg

 

Name

Vorname

       Bester Teiler

     Platzierung

Häberer

Mario

             545,9

        König

Junghänel

Reiner

             706,6

       1.Ritter

Wagner

Klaus

             787,2

       2.Ritter

Draheim

Wolfgang

             865,3

             4.

Göschel

Stefan

             970,5

             5.

Polster

Helmut

           1197,9

             6.

Schulze

Jonny

           1288,0

             7.

Freitag

Falk

           1718,1

             8.

Brock

Wolfgang

           1754,0

             9.

Günther

Christian

           1909,0

           10.

Münch

Karsten

           1948,9

           11.

Hüfner

Stephan

           2106,1

           12.

Riedel

Uwe

           2228,0

           13.

Riedel

Walter

           2629,3

           14.

Schürer

Berthold

           2658,4

           15.

Boller

Christoph

           2843,2

           16.

Gerisch

Dietmar

           3081,2

           17.

Pelz

Gerhart

           3220,5

           18.

Draheim

Sportleiter SV-Rödelbachtal 1990 e.V.Kirchberg